10 august 2007

Foreldremøte 27. august 2007

Referat fra foreldremøte 27. august

Til stede.
Orkesterledere: Maja, Ingrid og Gjermund. Foreldrerep: Eva, Birgitte, Gaute, Inger, Ellen

1. Høstsemesteret for ungdomsorkesteret 2007. Se plan
2. Ungdomsorkesteret blir delt i 3 grupper som øver sammen før pausen. Etter pausen blir det samspill. Navn på gruppene:
3. Frukt. Det blir frukt enkelte øvelser i pausen. Se plan for ungdomsorkesteret og plan for juniororkesteret
4. Belønningssystem. Vi holder på dette, men endrer merker. 3 år, 5 år, 7 år og 10 år. Dvs 1 og 2 års merker faller ut
5. Oppmøte. NB. møt i god tid før øvelsen starter slik at det blir tid til stemming.
6. Det kjøpes inn permer til konsert (Ungdomsorkesteret). Gjermund ordner dette
7. Konsert i Voie kirke sammen med kantor Martin Pearson. Se plan

Ingen kommentarer: