30 oktober 2007

Ungdomsorkesteret. Foreldremøte

Saksliste

1. Tur høstferien 2008
Postitiv interesse for dette. Reisemål Tallin (Estland) ble valg da Anu Katrin (mor til Henriette) kommer derfra og kjenner musikkmiljøet. Hun ble også valgt til leder for turkomiteen. Den består ellers av; Camilla (mor til Caroline), Gaute (fra til Lena), og Harald (far til Anne Camilla og Nils-Olav). Vi gleder oss

2. Valg av foreldrerekontaker

Inger (mor til Markus), Eva (mor til Aleksander), og Birgitte (mor til Thor Gunnar) forsetter sine verv fram til sommeravslutning 2008.
Grethe (mor til Halvor) kommer inn som ny kontakt
Det er ønskelig med en ny kontakt som erstatter Inger, Eva og Birgitte. Ta kontakt dersom du ønsker å bidra :)
Gaute (far til Lena) slutter nå etter mange år - men sitter nå i turkomiteen.

Ingen kommentarer: