02 februar 2015

Foreldremøte 2. Februar

Husk det er foreldremøte 2. februar.
Agenda:
1. Tur til Italia
2. Øvingskultur
3. Seminarhelger
4. Evt

Hilsen Bjørn