22 mars 2007

Orkesterseminar

ORKESTERSEMINAR 4.- 5. mai PÅ MUSIKKENS HUS

Alle orkestermusikanter ved Kristiansand kulturskole inviteres til seminar disse to dagene i begynnelsen av mai.

Siden det ikke blir noen overnattingstur i vår, inviterer vi våre musikanter til å overnatte på Musikkens hus, på flatsenger i undervisningsrommene.

Programmet for helgen vil bli som følger (med forbehold om små endringer):

Fredag:
Kl. 17.00-17.15 Oppmøte på Musikkens hus
Kl. 17.15-20.00 Seminarer. Ulike grupper etter ferdighetsnivå.
Kl. 20.00-21.00 Vi spiser pizza
Kl. 21.00-24.00 Vi har det gøy sammen
Kl. 24.00 Ro

Lørdag:
Kl. 09.00-10.00 Frokost
Kl. 10.00-12.30 Seminarer / samspill
Kl. 12.30-13.30 Lunsj
Kl. 13.30-15.00 Spilling / generalprøve
Kl. 15.00- 16.00 Kafé hvor foreldre og andre også er invitert
Kl. 16.00 Konsert

Årets seminar er gratis. Vi bruker av kassen vår.

Vi håper at mange har mulighet til å bli med på seminaret.
Vi trenger også noe foreldrehjelp, så vi ber dere krysse av det som er mulig på svarslippen under.

Svarfrist innen 16./ 18. april Hilsen foreldregruppa
Svar kan leveres på øvelsen, eller sendes på mai til ellen.sejersted@gmail.com
_______________________________________________________


Jeg ____________________________________________ vil være med på orkesterseminaret i Musikkens hus 4.- 5. mai.

□ Ja, jeg vil overnatte på Musikkens hus (du trenger ikke å overnatte for å være med på seminaret)
□ ________________________ kan hjelpe til ved måltider (for foresatte)
□ ________________________ kan være nattevakt på Musikkens hus (for foresatte)
□­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________ kan bake kake / boller / muffins (for foresatte)


__________________________________________________
Foresattes underskrift

Ingen kommentarer: