12 mars 2007

Regnskap 2006

Inntekter
 • ...
 • ....
 • ...
 • ...

Sum inntekter

Utgifter

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

Sum utgifter

Overskudd

Balanse pr. 31.12.2006'

 • Egenkapital
 • Overskudd
 • Egenkapital totalt:

Ingen kommentarer: