12 mars 2007

Årsrapport 2006

Orkestrene har pt desember 2006 .... medlemmer, delt i tre orkestre; Juniorkesteret, Ungdomsorkesteret og Unge strykere. Aspirantorkesteret skiftet høsten 2006 navn til Juniororkesteret og Ungdomsorkesteret ble fra oktober 2006 delt i to orkestre; Ungdomsorkesteret og Unge strykere

Orkesteret har 1 øvelse pr uke (følger skoleåret). Ungdomsorkesteret og Unge strykere spiller mandager fra 17.45-19.45. Juniororkesteret spiller onsdager kl. 17.00-18.00

Aktiviteter 2006:

 • 20. februar. Konsert Ungdomsorkesteret. Kafe m/vaffelsalg
 • 15. mars Konsert Juniororkesteret. Kafe m/vaffelsalg
 • Dato ? filmprosjekt, delta sammen med andre elever fra Kulturskolen
 • 29- 30. april. Seminar for alle orkestere i Musikkens hus, Kristiansand. Besøk fra Bømlo kultuskole. Overnatting på skolen.
 • 15. mai Konsert - Ungdomsorkesteret + Juniorork??, kafe?
 • 10. juni. Kulturskolens uke. Konsert i sentrum. Ungdomsorkesteret
 • 2. oktober. Konsert m/elever som skal til Newcastle (Deler av Ungdomsorkesteret og Unge styrker). Kafe m/vaffelsalg
 • Uke 41. Mandag - Fredag. Tur for de eldste til Newcastle (ungdomsorkesteret og unge strykere) Se mer om turen her http://orkesteret.blogspot.com/2006/11/test-4.html
 • 30. oktober. Konsert Ungdomsorkesteret og Unge strykere. Kafe m/vaffelsalg.
 • 16. november Mozart prosjekt. Unge strykere deltok sammen med andre elever fra Kulturskolen
 • 3. desember. Konsert på Kløvertun. Deler av Unge strykere og Ungdomsorkesteret

Orkesterets foreldreforening har bestått av:
Juniororkesteret (tidligere Aspirantorkesteret). Marit Sanner og Ellen Sejersted
Ungdomsorkesteret (delt i Ungdomsorkesteret og Unge strykere oktober 2006). Birgitte Engestøl, Gaute Gabrielsen, Inger A. Kile, Eva Viken

Ingen kommentarer: