20 mars 2007

Referat folredremøte Juniororkesteret 14. februar 2007

Referat foreldremøte juniororkesteret 14.febr 2007
Til stede: Foreldre/foresatte til Henriette, Victoria, Anne, Adin, Laura, Cecilia, Anne Tuva, Christina, Phally, Mathilde, Maximilian, Eira, Inger Margrethe, An-Thuy, Ivan.

Etter foreldremøtet er det opprettet en informasjonsblogg, http://orkesteret.blogspot.com/. Vi foreldrene kan følge med på det som har med juniororkesteret å gjøre.
Hei, her kommer (omsider…J) referat fra foreldremøtet i februar. Det var kjempebra oppmøte, de fleste elevene var representert. Vi snakka om dette:

FORELDREANSVAR (egen liste delt ut)
Foreldrene ble enige om å fordele ansvar for stolbæring og frukt på øvelsene.
Navneliste er delt ut. Den som har foreldreansvar må møte kl. 16.45. Den bærer stoler opp på scenen før øvelsen og tilbake etter øvelsen, tar med litt oppskjært frukt eller grønnsaker til pausen og er hjelper for Gjermund om noen av barna trenger litt assistanse, henger på stolen eller er urolige. Gjermund annonserer i starten av hver øvelse hvem som er foreldreansvarlig denne kvelden.

ORKESTERSEMINAR 4. og 5. mai (se egen lapp for påmelding)
Foreldrene på møtet ønsket at Juniororkesteret deltar på orkesterseminaret på Musikkens Hus. Etter foreldremøtet er følgende bestemt:
Dato: 4.-5.mai (fredag – lørdag). Seminaret starter fredag, ikke lørdag som foreldrene på møtet ønsket – pga konfirmasjonssøndag 6.mai.
Det trengs foreldre til å hjelpe med baking, måltider, nattevakt, og til å være tilstede under øvelsen/og i pausene (se etter de små). Seminaret skal bli en gøy opplevelse for alle – og alle skal oppleve at de blir tatt godt vare på hele veien. Gjermund deltok ikke på orkesterseminaret i -06, han skal delta denne gangen – dette er vi veldig glade for J

TUR TIL HØSTEN …hold av 7.-9.september
Foreldrene på møtet ønsket at det arbeides videre med høsttur der også juniororkesteret deltar. Flere mente det kunne være fint om en møtte et annet orkester om dette skulle arrangeres. Det undersøkes nå muligheter for tur 7.-9.september – hold av datoene J. Mer info kommer. BEKLAGER, turen må AVLYSES

ORKESTERGENSER og PINS (egen lapp om pins delt ut)
Orkestergenser har vært brukt på konserter og turer. Flere mangler denne. Foreldreutvalget vurder om vi skal bestille flere, ca 250-350 kr. Mulighet for å kjøpe brukt, foreldreutvalget kjøper brukte gensere for kr. 100 og selger videre for samme pris. Mer om orkestergensere kommer seinere. Det var flere som ikke fikk pinsen de skulle hatt ved sist utdeling. Derfor tas nå en runde på dette. Det er delt ut skriv der foreldre skriver på fakta ift når eleven begynte i orkesteret og hvilke pins han/hun har mottatt. Skjemaet leveres Ellen (foreldrekontakt)

Ønsker du å få liste over de andre i orkesteret, eller har du andre spørsmål el kommentarer? Ta kontakt med en av foreldrekontaktene er:
Ellen tlf. 91170976, mail: ellen.sejersted@gmail.com eller
Marit tlf. 91196561, mail: marit@forandringsfabrikken.no

Ingen kommentarer: