20 august 2012

Foreldremøte ungdomsorkester

Foreldremøte 20. august kl. 18 i Musikkens hus, Sigurd Lie-salen
Se brev sendt ut 15. august.

Agenda:

- Besøk av orkester fra Nøtterøy 21-23. sept.
- Gjennomgang av skoleåret med konserter og møter for orkestrene
- Foreldrestyre. Endringer?
- Evt.

Styre nå:
- Unn Herlovsen
- Kari Gunn Emmelthun
- Lone Bak?

Ingen kommentarer: