20 august 2012

Oppstart begge orkestre høst 2012

Både Junior- og ungdomsorkester starter opp mandag 27. august
Se brev sendt fra Kulturskolen før sommeren.
Ungdomsorkesteret øver i salen og junioorkestert i samspillrom.

Ingen kommentarer: