20 august 2012

Referat foreldremøte 20. august

Besøk fra Nøtterøy:
21.-23. sept for vi besøk av 15-20 suzuki-orkesterelever fra Nøtterøy som starten på et vennskapsorkester-beskjenntskap.
Bjørn og Åse på Kulturskolen har program med:
Fredag: Ankomst, Tryllefløyten på Kilden (ordnet med rimelige billetter til elever og vertsfamilier)
Lørdag: Øving med de 2 orkestre og sosiale aktiviteter i Musikkens hus
Søndag: Konsert i Sigurd Lie-salen. Dyreparken.

Åse gjennomgikk oversikt over forløpig programfestet konserter (se egen blogginnlegg)

Foreldrestyre ungdomsorkester:

  • Unn Herlovsen
  • Hanne Tangen-Hansen
  • Anita Nygård (fra tidl juniororkester)
Foreldrestyre juniororkester:

  • Wenche Malz
2 andre må gjerne melde seg

Informasjon om orkestrene:
Bjørn Rønnekleiv er fremover dirigent for junior- og ungdomsorkester. Gjermund Holter for Suzuki-orkesteret.
Suzuki: ca 2 år / Juniororkester: Barneskolen  /  Ungdomsorkester: Ungdomskolen
Frem til medio september skal junior- og ungdomsorkester øve sammen på mandager.
Fremmøte: kl 17.40. Øving: kl 18. Juniororkester spiller til kl 19 og Ungdomsorkester til kl 20.
Pål Svendsberget er sykemeldt.
Lærerne på stryk har fordelt elevene på hhv junior- og ungdomsorkester.

Når informasjonen fra Kulturskolen frem til foreldrene?
Åse Norevik sender ut viktige beskjeder med brevpost og løpende beskjeder på sms. Noen foreldre melder, at de ikke får informasjonen. De fleste var enig om at brevpost er sikrest.

Tiltak: Alle foreldre bør oppdatere ny adresse og telefonnr til lærere eller sjekke lister om de fremdeles stemmer med kontaktinfo. Lærerne må få informasjon om dette!
Bloggen fortsetter. Flere ønsker legge inn informasjon. Lenke til bloggen må opp på Kulturskolens forside pånytt. Åse sørger for det.
Det er lettest å få opp bloggen ved å skrive inn i URL: http://orkesteret.blogspot.no/ Ved google-søk kommer det bare opp gamle blogginnlegg (hos meg i hvert fald).

Ingen kommentarer: