20 august 2012

Konserter, møter, dirigenter

Konserter:
  • Besøkshelg med konsert: 21-23 september
  • Julekonsert: Mandag 10. desember. Avsluttn med ungdomsorkester med felles strykegrupper
  • Orkester- og pianokonsert 11. febr.
  • Kulturskolens dager, junileumsforestilling 31. mai
  • Sommeravsluttning
Møter med foresatte:
20. august kl. 18 Ungdomsorkester
8. november kl. 20 Begge orkestre
7. januar kl 19.30 Begge orkestre
8. april kl. 20 Ungdomsorkester

Tur: Det har vi ikke tid til i jubileumsåret.
Huskonserter som vanlig.
Stryk på Sørlandet denne høst i Vennesla 12.-14. oktober. Følg med på http://strykeseminar.com/
Påmelding og betalingsfrist søndag 23. september.

Dirigenter:

Ingen kommentarer: